Ankieta – tereny poprzemysłowe

Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym regionem w kraju. Zauważalne jest to zarówno w kontekście analizy wartości dodanej brutto regionu, jak również struktury zatrudnienia. Transformacja przemysłu, która dotknęła region, wiąże się zarówno ze zmianami przestrzennymi, jak również społeczno-gospodarczymi. W wyniku tych procesów region stoi przed wyzwaniami związanymi z degradacją środowiska, problemami natury społecznej, a także rozwojem nowoczesnych przemysłów i innowacji.

Wyniki podjętych prac wykorzystane będą m.in. na potrzeby opracowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz innych dokumentów branżowych dotyczących procesów gospodarczych, społecznych i przestrzennych w regionie.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej terenów poprzemysłowych oraz odesłanie jej w formie elektronicznej do dnia 30 września 2018 r. na adres: polityka.rewitalizacja@slaskie.pl.

 

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Pawłem Waleczkiem pod numerem telefonu: (32) 77-99-111.
Załączniki
Ankieta [XLSM 1,4MB]
Instrukcja do ankiety [DOCX 61,0kB]