Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – II warsztaty eksperckie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniach 23-24 maja 2016 r. zorganizował kolejne warsztaty dotyczące opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim w Piasku k. Pszczyny. Zaproszeni eksperci reprezentowali różnorodne środowiska, których cechą wspólną była działalność i zainteresowanie w branży turystycznej. Wśród osób zaproszonych znaleźli się przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, instytucji organizujących komunikację publiczną, przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych reprezentantów branży turystycznej.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem sytuacji sektora turystyki w województwie śląskim. Po przywitaniu gości przez zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, panią Stefanię Koczar-Sikorę oraz wystąpieniu burmistrza Pszczyny, pana Dariusza Skrobola, wystąpiła pani Joanna Miśka (Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) prezentując wstępne wyniki warsztatów subregionalnych oraz pani Agnieszka Sikorska (dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej) prezentując wyniki raportu „Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2015 roku". Następnie rozpoczęły się właściwe prace warsztatowe.

W ciągu dwóch dni moderowanych zajęć warsztatowych w podgrupach, zaproszeni eksperci określili wyróżniki i główne cechy wizji rozwoju turystyki w województwie śląskim, najważniejsze cele Programu oraz charakterystykę pięciu potencjalnych przedsięwzięć turystycznych.