Spotkanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Katowicach

W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli województw oraz Ministerstwa Rozwoju funkcjonujących w ramach Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Cykliczne spotkania członków sieci organizowane są od 2011 roku, jako element wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i monitoringu społeczno-gospodarczego regionów i kraju.

Województwo śląskie było po raz pierwszy gospodarzem tego typu spotkania. W ramach zorganizowanych warsztatów podjęto m.in. temat wykorzystania narzędzi GIS w analizach prowadzonych w regionach. W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie analiz przestrzennych, które są istotnym elementem i narzędziem monitoringu społeczno-gospodarczego województw. Przedstawiciele województw małopolskiego oraz wielkopolskiego przedstawili wyniki swoich prac. Następnie podjęto dyskusję nt.  dalszego funkcjonowania ROT-ów, w ramach której Ministerstwo Rozwoju nakreśliło przyszłe ramy finansowania działań ROT-ów. W ostatnim dniu spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Katowicach zaprezentowali wyniki badania pn.: „Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)".

W ramach spotkania ROT uczestniczono również warsztatach terenowych związanych z przedstawieniem efektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji, w tym gospodarczych.

Linki do prezentacji:

Śląskie - funkcjonowanie ROT

Śląskie - narzędzia GIS w analizach

Śląskie - monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji

Małopolskie - losy absolwentów

Wielkopolska - diagnoza rewitalizacji miast

Wielkopolska - Instytucje Otoczenia Biznesu

GUS - Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych