Warsztaty subregionalne – Program rozwoju turystyki w województwie śląskim

W związku z prowadzonymi pracami nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim odbyły się w Katowicach warsztaty robocze z przedstawicielami gmin i powiatów subregionów województwa śląskiego. Był to kolejny cykl warsztatów po spotkaniu z ekspertami, które miało miejsce w Pszczynie 10 lutego 2016 r.

Na spotkaniach dla przedstawicieli subregionu południowego – 19.04.2016 r., subregionu północnego – 20.04.2016 r., subregionu zachodniego – 21.04.2016 r. oraz subregionu centralnego i Metropolii Górnośląskiej – 25.04.2016 r. wypracowano wspólnie m. in. najważniejsze potencjały umożliwiające stworzenie oferty turystycznej i typy turystyki rozwijane w gminach subregionów.

Uczestnicy spotkania wskazywali ponadto bariery i problemy utrudniające rozwój sektora turystyki. Bariery te zostały podzielone na bariery o charakterze infrastrukturalno – technicznym, organizacyjno – prawnym oraz o charakterze systemowym. Na zakończenie warsztatów dyskutowano nad najważniejszym projektami służącymi podniesieniu atrakcyjności turystycznej i wykreowaniu turystyki jako istotnego potencjału obszaru.

 

Materiał uzyskany w wyniku warsztatów będzie służył dalszym pracom nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Prezentacja z warsztatów *.pptx