Spotkanie w Małopolsce

W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Na spotkaniu zaprezentowano i omówiono założenia metodologiczne badań przeprowadzonych przez Obserwatoria poszczególnych województw. Tematyka badań dotyczyła m.in.:

  • Badania opinii publicznej w Małopolsce,
  • Badania uczniów i absolwentów w Małopolsce,
  • Analizy zasięgu oddziaływania śląskich uczelni,
  • Badania miast w województwie podkarpackim.

Ponadto dyskutowano na temat możliwości podjęcia wspólnych badań, omawiano potencjalne obszary i cele badawcze. Inicjatywa współpracy na poziomie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych województw: śląskiego i małopolskiego wynika z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.