Warsztat ekspercki – Program rozwoju turystyki w województwie śląskim

Ruszyły prace nad programem mającym za zadanie rozwijać turystykę w regionie.

W celu określenia możliwości diagnostycznych w obszarze turystyki oraz wskazania kierunków tworzonego dokumentu Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego podjęło się organizacji warsztatu eksperckiego.

Pierwszym zadaniem było wyłonienie listy ekspertów, którzy dysponowaliby odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w działalności turystycznej. Przy wsparciu Śląskiej Organizacji Turystycznej, Oficera rowerowego oraz pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządzona została lista ekspertów w zakresie obszaru turystyki. Włączono do grupy eksperckiej osoby reprezentujące środowiska: naukowe, hotelarskie, touroperatorów, przewoźników, stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych, ekspertów ds. polityki rowerowej oraz przedstawicieli samorządu regionalnego.

Zaproszone osoby spotkały się 10 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej w Stajniach Książęcych przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie rozpoczynając cykl warsztatów mających na celu wsparcie prac nad Programem. Dyskusja dotyczyła zagadnień metodologicznych i diagnostycznych oraz kierunków w jakich powinien zmierzać opracowywany dokument. Analiza debaty pozwoli na konstrukcję ram metodologicznych dla Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.

W przyszłości planowane są kolejne warsztaty pozwalające zdiagnozować potencjały turystyczne województwa śląskiego oraz określić cele i kierunki rozwoju turystyki w regionie. Poważne znaczenie będą mieć w tym względzie warsztaty organizowane w celu poznania opinii jednostek samorządu lokalnego w poszczególnych subregionach województwa śląskiego.

Program Rozwoju Turytyki w Województwie Śląskim - prezentacja