Spotkania branżowe w ramach projektu pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”

W dniach 17-19 września 2014 roku w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się spotkania warsztatowe w ramach trzech modułów badawczych: gospodarczym, przestrzennym i społecznym realizowanych w projekcie pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”. Na każdym spotkaniu przedstawiono uczestnikom podstawowe informacje o projekcie, zakresie i celach prowadzonych prac badawczych oraz kalendarium zaplanowanych działań.

Celem spotkania w ramach modułu gospodarczego była prezentacja pomiaru różnych aspektów rozwoju województwa w kontekście Strategii Rozwoju Województwa oraz przedstawienie możliwości mierzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponadto przedstawiono założenia metodyczne do modelu ekonometrycznego dla oszacowania wartości BIZ w województwie śląskim oraz koncepcji regionalnego wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół wyższych, instytucji publicznych oraz środowisk gospodarczych województwa śląskiego.

Moduł gospodarczy

Celem spotkania w ramach modułu przestrzennego była prezentacja metodologii wyznaczania dostępności przestrzennej do usług publicznych w województwie oraz prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego oddziaływania uczelni wyższych w aspekcie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz środowisk gospodarczych województwa śląskiego.

Moduł przestrzenny

Celem spotkania w ramach modułu społecznego była analiza i weryfikacja danych statystycznych wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w ramach modułu. Zaprezentowano badanie aktywności i niedostosowania społecznego mieszkańców województwa śląskiego, ich cel i zamierzone efekty oraz źródła danych. Do udziału w spotkaniu zorganizowanego w ramach modułu społecznego zaproszono przedstawicieli instytucji, których działalność powiązana jest z problematyką życia społecznego mieszkańców województwa śląskiego.

Moduł społeczny