Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

W dniu 24 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Opracowanie i wykorzystanie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i instytucji działających w obszarze realizacji projektu oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.

Prezentacje z konferencji dostępne są tutaj.