Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Treść Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.