Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji

W grudniu br. opublikowany został „Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce".

Przedstawia on gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody, będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego.

Z raportem można zapoznac się na stronie IGiPZ PAN.