Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 3 grudnia 2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych