Raport o społeczeństwie informacyjnym

W ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) opublikowany został Raport o Społeczeństwie Informacyjnym.

Jest to pierwsza z planowanych publikacji Obserwatorium  Specjalistycznego ICT, działającego przy Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE.

Raport zawiera m.in. następujące zagadnienia:

  • idea społeczeństwa informacyjnego,
  • kluczowe przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowane w województwie śląskim,
  • stan sektora ICT w województwie śląskim,
  • bariery i problemy dla wdrażania społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim.

Jego autorem jest dr Rafał Żelazny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.