Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim

Województwo Śląskie w dniu 7 października br. podpisało umowę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na realizację prac badawczych związanych z monitoringiem społeczno-gospodarczym regionu.

Projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” zajął 1 miejsce na liście rankingowej konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2013 i uzyskał wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Szczegóły dotyczące realizowanych prac umieszczone są w zakładce PROJEKT.