Spotkanie dotyczące gospodarki zaopatrzenia w wodę w regionie

W dniu 26 września 2013 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki zaopatrzenia w wodę w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa śląskiego oraz spółek wodnych prowadzących działalność na terenie województwa. Spotkanie poprowadził Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła.

Prezentacja przygotowana przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w oparciu o dane pozyskane w badaniu ankietowym, dostępna jest poniżej.

Wyniki analizy polityki gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę