Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

W ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk tworzą dostępne online, ponadregionalne i multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowe.

Złożone jest ono ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek, takich jak:

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
 • Instytut Badań Literackich PAN,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
 • Instytut Biologii Ssaków PAN,
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN,
 • Instytut Chemii Organicznej PAN,
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
 • Instytut Historii PAN,
 • Instytut Języka Polskiego PAN,
 • Instytut Matematyczny PAN,
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 • Instytut Slawistyki PAN,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

W Repozytorium znajdują się publikacje różnego typu: książki, czasopisma, kartoteki, mapy, i inne dokumenty płaskie oraz zasoby audiowizualne.