Spotkanie dotyczące gospodarki zaopatrzenia w wodę

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki zaopatrzenia w wodę w województwie śląskim, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz jednostek samorządu terytorialnego województwa.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj.