Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 18 lipca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, w którym udział wzieli przedstawiciele resortów i samorządów terytorialnych (ROT). Głównym tematem spotkania był proces programowania polityki spójności w okresie 2014-2020,

Prezentacje ze spotkania: