Potencjały szczególnej troski

Przedstawiciele Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych uczestniczyli w warsztatach "Potencjały szczególnej troski", zorganizowanych w dniach 10-12 czerwca 2012 r. przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Jadwisinie.

Warsztaty były okazją do omówienia stanu prac dotyczących budowy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz ich osiągnięć: wyników badań i produktów służących monitorowaniu wypracowanych w ciągu ostatniego roku. W czasie trwania warsztatów omówiono także doświadczenia i dobre praktyki stosowane przez regiony przy wyznaczaniu potencjałów i specjalizacji regionalnych.

Prezentacje z warsztatów:

- Aktualny potencjał Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

- Potencjały i specjalizacje polskich regionów