Śląskie w liczbach

Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował w maju br. folder pn. "Śląskie w liczbach", który zawiera podstawowe dane o województwie śląskim za lata 2010-2012.

Informacje zawarte w przedmiotowej publikacji dotyczą sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej województwa i zostały przedstawione w formie tabel, wykresów i map.