Rozwój obszarów wiejskich

Zarząd Województwa Śląskiego realizuje Programy prac urządzeniowo - rolnych, które w swojej treści charakteryzują aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zawierają scenariusze działań i prac zmieniających niekorzystne warunki gospodarowania w rolnictwie.

Oprócz swojego głównego celu, jakim jest  opracowanie niezbędnych działań mających na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, programy te są cennym źródłem wiedzy na temat obszarów wiejskich w województwie śląskim.

Na stronie internetowej publikowana jest jedynie część materiałów dotyczących tych Programów, a z pozostałymi, w pełnym ich zakresie, można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami UMWŚ.