Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstało opracowanie Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Opracowanie jest wynikiem projektu Ku lepszej współpracy – badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, JST i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury.

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający udział organizacji pozarządowych
działających w obszarze kultury w tworzeniu i upowszechnianiu polskiej kultury. Jego celem jest zidentyfikowanie kluczowych obszarów współpracy między organizacjami i samorządami oraz między organizacjami i instytucjami kultury, a także zrekonstruowanie i zrozumienie potrzeb wszystkich zaangażowanych w tę współpracę podmiotów.