Statystyczny obraz metropolii

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane zostały ciekawe prezentacje i streszczenia z międzynarodowej konferencji pn. "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w Toruniu.

Konferencja była miejscem rozważań nad identyfikacją funkcji, zakresu oddziaływania i kierunków rozwoju metropolii. Została przygotowana z myślą o stworzeniu platformy do dyskusji nad znaczeniem obszarów metropolitalnych, sytuacją jednostek samorządu w powiązaniach funkcjonalnych metropolii oraz wskazaniu roli statystyki publicznej, jako narzędzia pomocnego w realizacji procesów metropolizacyjnych.