Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych

Na stronie opublikowany został numer 3/2012 Zeszytów Analizy RCAS. Przedstawia on wyniki delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych, która przeprowadzona została w grudniu 2012 roku przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych.

Przedmiotowe opracowanie stanowi element w dyskusji dotyczącej ośrodków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych, o których mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.