Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce

W ramach prac Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) pod red. prof. dr hab. Jerzego Hausnera powstało opracowanie pn. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.

Składa się z pięciu rozdziałów:

1. W rozdziale pierwszym przedstawiono ewolucję konstrukcji ustrojowej samorządu terytorialnego oraz jej ocenę.

2. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kluczowych zasobach samorządu terytorialnego oraz barierach ograniczających ich mobilizację i efektywne wykorzystanie.

3. Rozdział trzeci poświęcono analizie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu w aspekcie świadczenia usług publicznych.

4. Przedmiotem rozdziału czwartego jest aktywność samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju.

5. W ostatniej części wskazano natomiast najważniejsze dysfunkcje samorządu terytorialnego oraz dylematy, które należy rozstrzygnąć; zwieńczeniem tego rozdziału są proponowane działania naprawcze.