Nowe raporty GUS

Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował na swojej stronie internetowej dwa interesujące raporty.

Pierwszy raport pn. Dochody i warunki życia ludności Polski jest kolejną edycją opracowania dotyczącego Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC). Badanie przeprowadził GUS i 16 urzędów statystycznych w okresie od maja do czerwca 2011 r.

Drugi raport pn. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. przygotowany został na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz badania modułowego "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy", przeprowadzonych przez GUS w II kwartale 2011 r.