Dokumenty strategiczne

W zakładce Planowanie regionalne/dokumenty strategiczne zamieszczono wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych realizujących politykę rozwoju w województwie śląskim.

Zestawienie zostało uszeregowane tematycznie, ponieważ na politykę rozwoju składają się zarówno dokumenty ogólne jak i sektorowe.


Dołożymy starań żeby zestawienie było na bieżąco aktualizowane.