Seniorzy w województwie śląskim

Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego wydało publikację Seniorzy w województwie śląskim.

Publikacja poświęcona jest m.in. problematyce starzenia się ludności, kwestiom związanym z samodzielnością osób starszych, jak również z formalnymi i nieformalnymi sieciom, z których pomocy seniorzy mogą korzystać. W publikacji zaprezentowano również wyniki badania pn. „Seniorzy w województwie śląskim w 2012 roku jako dawcy i odbiorcy wsparcia”.

Obserwatorium Integracji Społecznej w Katowicach jest jednostką funkcjonującą w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jest to jednostka stosunkowo młoda - działalność rozpoczęła 1 lutego 2011 r.

Do zadań Obserwatorium Integracji Społecznej należy m.in.:

  • Badanie, monitorowanie i analizowanie zjawisk i problemów społecznych
  • Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie śląskim na podstawie ocen przedstawionych przez gminy i powiaty
  • Opracowywanie rekomendacji dotyczących szkoleń i doradztwa realizowanych w projekcie systemowym „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  • Przygotowywanie i przekazywanie rekomendacji Marszałkowi i Wojewodzie ze zrealizowanych badań i analiz
  • Publikowanie i dystrybucja raportów ze zrealizowanych badań
  • Organizacja seminariów dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego