Statystyczne Vademecum Samorządowca

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego publikowane jest Statystyczne Vademecum Samorządowca.

Jest to zestaw materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach.  Zawiera podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwala na porównanie jednostek tego samego szczebla.