Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego

Na stronie opublikowany został numer 2/2012 Zeszytów Analizy RCAS, który poświęcony jest terytorializacji w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego.

W ramach prowadzonych analiz zostały wyznaczone „obszary strategicznej interwencji" tzw. „konkurencyjnościowe" oraz obszary „spójnościowe", inaczej „obszary problemowe".

Niniejszy materiał stanowi wstęp do dalszych prac i analiz służących zdefiniowaniu strategicznych obszarów interwencji, uwzględniających wyniki ocen jakościowych uzyskanych w trakcie warsztatów zorganizowanych w subregionach.