Warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Wczoraj tj. 11 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyły się kolejne warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Warsztaty składały się z dwóch części - w jednej uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego (skład), natomiast w drugiej członkowie Zespołu Operacyjnego (skład).

Warsztaty poświęcone były prezentacji wyników prac nad Strategią (wizja, misja, pola strategiczne, cele i kierunki), identyfikacji kluczowych projektów oraz omówieniu wyników analizy benchmarkingowej opracowanej na zlecenie UMWŚ.