Bank

Informacje i dane dostępne online

Krótka charakterystyka wybranych (!) źródeł danych i narzędzi, które mogą stanowić istotny zasób informacji do monitorowania przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie.


Raporty i analizy

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.