Dokumenty strategiczne

Poniżej zamieszczono wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych realizujących politykę rozwoju w województwie śląskim. Dokumenty zostały przedstawione tematycznie.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I STRATEGIE MAKROEKONOMICZNE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

GOSPODARKA, PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

INNOWACJE


Wszystkie badania w obszarze rozwoju innowacyjnego: https://ris.slaskie.pl/czytaj/przeczytaj_analizy_raporty_i_podsumowania

KULTURA I EDUKACJA

TURYSTYKA I SPORT

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ŚRODOWISKO

OBSZARY WIEJSKIE

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

RYNEK PRACY

TRANSPORT