Ankiety

 Zdjęcie Zdjęcie

Ankieta – zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Dostarczanie wody pitnej o odpowiedniej jakości i w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz regionalnej gospodarki ma ogromne znaczenie dla rozwoju i przyszłości województwa śląskiego, w związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zwraca się z prośbą do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o wypełnienie ankiety i odesłanie jej w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 września 2018 r. na adres strategia@slaskie.pl.

Wyniki ankiety stanowić będą wkład do opracowywanego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Koncepcji polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku.” Ponadto służyć będzie ona do rozpoznania systemu zaopatrzenia w wodę jednostek samorządu terytorialnego i możliwości wzmocnienia jego efektywności przez samorząd województwa.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Agatą Sierzchałą pod numerem telefonu (32) 77-99-108 lub Panem Wojciechem Dąbrową (32) 77-99-104.
Załączniki
Ankieta [DOC 145,5kB]