Zbiór wybranych opracowań, zestawienie linków do wybranych źródeł danych i informacji oraz zestawienie wybranych jednostek istotnych ze względu na monitoring rozwoju i kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej regionu.