Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Spotkania

Warsztaty sieci ROT

W dniach 21-23 stycznia 2015 roku w Milówce odbyły się pierwsze warsztaty sieci ROT województwa śląskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek należących do sieci ROT. Pierwsze dwa dni warsztatów poświęcone były prezentacji poszczególnych jednostek, zakresu ich zadań oraz oczekiwań w stosunku do dalszej współpracy.

W trzecim dniu przeprowadzona została dyskusja i praca w grupach na temat struktury współpracy oraz wspólnych pól badawczych. Warsztaty były współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” (PO KL Poddziałanie 5.2.1).

Prezentacje dotyczące wyników badań w obszarach gospodarczym, społecznym oraz przestrzennym stanowią materiał roboczy.

Załączniki:

Prezentacja projektu

Prezentacja - Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Prezentacja - moduł gospodarczy

Prezentacja - moduł społeczny

Prezentacja - moduł przestrzenny

Prezentacja - możliwości wykorzystania analiz przestrzennych

Prezentacja - Referat analiz regionalnych i ewaluacji

Prezentacja - Referat zarządzania, monitorowania i analiz

Prezentacja - Regionalna Strategia Innowacji

Prezentacja - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Prezentacja - Wojewódzki Urząd Pracy

Prezentacja - Główny Urząd Statystyczny

Prezentacja - Główny Urząd Statystyczny - System STRATEG

Prezentacja - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Loga partnerów

Spotkanie z JST w ramach projektu pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”

W dniu 11 grudnia 2014 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały efekty dotychczasowych prac i przedyskutowana możliwość współpracy w zakresie monitoringu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Wyniki przedstawione na poniższych prezentacjach mają charakter roboczy, w związku z powyższym w toku dalszych prac mogą ulec zmianie.

Załączniki:

Prezentacja – moduł przestrzenny

Prezentacja – moduł społeczny

Prezentacja - moduł gospodarczy

2014-12-16
Loga partnerów

Spotkania branżowe w ramach projektu pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”

W dniach 17-19 września 2014 roku w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły się spotkania warsztatowe w ramach trzech modułów badawczych: gospodarczym, przestrzennym i społecznym realizowanych w projekcie pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”. Na każdym spotkaniu przedstawiono uczestnikom podstawowe informacje o projekcie, zakresie i celach prowadzonych prac badawczych oraz kalendarium zaplanowanych działań.

Celem spotkania w ramach modułu gospodarczego była prezentacja pomiaru różnych aspektów rozwoju województwa w kontekście Strategii Rozwoju Województwa oraz przedstawienie możliwości mierzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponadto przedstawiono założenia metodyczne do modelu ekonometrycznego dla oszacowania wartości BIZ w województwie śląskim oraz koncepcji regionalnego wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół wyższych, instytucji publicznych oraz środowisk gospodarczych województwa śląskiego.

Moduł gospodarczy

Celem spotkania w ramach modułu przestrzennego była prezentacja metodologii wyznaczania dostępności przestrzennej do usług publicznych w województwie oraz prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego oddziaływania uczelni wyższych w aspekcie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz środowisk gospodarczych województwa śląskiego.

Moduł przestrzenny

Celem spotkania w ramach modułu społecznego była analiza i weryfikacja danych statystycznych wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w ramach modułu. Zaprezentowano badanie aktywności i niedostosowania społecznego mieszkańców województwa śląskiego, ich cel i zamierzone efekty oraz źródła danych. Do udziału w spotkaniu zorganizowanego w ramach modułu społecznego zaproszono przedstawicieli instytucji, których działalność powiązana jest z problematyką życia społecznego mieszkańców województwa śląskiego.

Moduł społeczny

Loga partnerów


Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185