Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Monitoring i ewaluacja

Raport monitoringowy Strategi Rozwoju Województwa Śląskiego

Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. Do oceny realizacji Strategii został stworzony na poziomie województwa system monitoringu, którego strukturę instrumentalną stanowią raporty monitoringowe.

Raporty te są opracowywane corocznie w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego na podstawie Podręcznika wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Raporty z ostatnich pięciu lat pobrać można w formie plików w formacie .pdf zamieszczonych poniżej.

Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania strategii rozwoju województwa

W trakcie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” jednym z elementów prac było przygotowanie raportu ewaluacyjnego, uwzględniającego ocenę ex-post oraz ex-ante.

Raport ewaluacyjny został sporządzony w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podstawą jego opracowania były analizy przeprowadzone przez pracowników wydziału oraz materiał przygotowany przez Bank Światowy.

Część pierwsza raportu powstała w okresie od maja do listopada 2012 roku (analiza ex-post) natomiast prace nad drugą częścią trwały od stycznia do maja 2013 roku (analiza ex-ante). Głównym źródłem informacji były zarówno dostępne dokumenty, opracowania i bazy danych, jak również informacje dostarczone przez przedstawicieli gmin i powiatów z województwa śląskiego.

Raport pobrać można w formie pliku w formacie .pdf:

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowi stały element prac planistycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego, element niezbędny dla świadomego kształtowania polityki przestrzennej województwa.

Okresowa ocena opracowywana jest w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego co najmniej raz w czasie trwania kadencji Sejmiku Województwa.

Informacje na temat aktualnych prac oraz samo opracowanie można pobrać w formacie .pdf ze strony www.slaskie.pl - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne

 

 Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185