Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Dokumenty strategiczne

Poniżej zamieszczono wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych realizujących politykę rozwoju w województwie śląskim. Dokumenty zostały posegregowane tematycznie.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I STRATEGIE MAKROEKONOMICZNE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

GOSPODARKA, PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

INNOWACJE

KULTURA I EDUKACJA

TURYSTYKA I SPORT

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ŚRODOWISKO I GOSPODARKA

OBSZARY WIEJSKIE

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

RYNEK PRACY

TRANSPORTRegionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185