Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Bank informacji o regionie

Zbiór wybranych opracowań, zestawienie linków do wybranych źródeł danych i informacji oraz zestawienie wybranych jednostek istotnych ze względu na monitoring rozwoju i kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej regionu.

Raporty i analizy

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.

Informacje i dane dostępne online

Krótka charakterystyka wybranych (!) źródeł danych i narzędzi, które mogą stanowić istotny zasób informacji do monitorowania przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie.

Jednostki w regionie

Zestawienie wybranych jednostek, które mogą posiadać istotne informacje w zakresie monitoringu rozwoju regionu.Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185