Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Zeszyt 6

Zeszyt Analizy RCAS 6/2016

Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym

W zeszycie przedstawiono diagnozę sytuacji demograficznej województwa śląskiego z uwzględnieniem stanu na koniec 2014 roku oraz prognozy w perspektywie 2050. Opracowanie powstało w oparciu o dane statystyczne udostępnione w ramach Banku Danych Lokalnych GUS. Analizy stanu opierają się na danych za rok 2014, natomiast ocena dynamiki zmian sięga roku 2000 a prognoz na przyszłość roku 2050. Przeprowadzone analizy pozwalają na pozycjonowanie województwa śląskiego na tle innych regionów oraz charakteryzują procesy zachodzące w samym województwie z uwzględnieniem zróżnicowań na poziomie powiatów oraz gmin.

 

Przedstawione opracowanie analityczne stanowić będzie punkt wyjścia do opracowania „Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa". Prezentowane analizy przedstawiają obraz sytuacji demograficznej województwa, lecz nie zawierają wnioskowania elementów określających pożądane kierunki działań, które będą opracowane w ramach wspomnianej „Koncepcji".

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym

2016-02-19

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185