Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Zeszyt 4

Zeszyt Analizy RCAS 4/2012

Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii

W zeszycie przedstawiono diagnozę strategiczną rozwoju województwa śląskiego, która opracowana została w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego, w ramach prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.

Opracowanie powstało na podstawie:

  • danych pochodzących ze statystyki publicznej GUS (Bank Danych Lokalnych, opracowania branżowe) i EUROSTATU,
  • danych pochodzących z instytucji krajowych i regionalnych (np.: NFOŚiGW, URE, KZGW, WFOŚiGW),
  • danych będących w posiadaniu ministerstw (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki),
  • badań własnych, przeprowadzonych m.in. w ramach projektu „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”
  • rocznych Raportów Monitoringowych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, opracowywanych przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego,
  • danych dotyczących wykorzystania środków publicznych w ramach funduszy unijnych, których dysponentem jest Wydział Rozwoju Regionalnego UM.

Jako podstawowy okres do analiz przyjęto lata 2002-2011. Jednakże z uwagi na dostępność oraz specyfikę niektórych danych, część z nich została przedstawiona w odniesieniu do innych okresów czasowych.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

2013-02-14

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185