Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Zeszyt 2

Zeszyt Analizy RCAS 2/2012

Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego. Ujęcie regionalne województwa śląskiego

W zeszycie przedstawiono próbę przetransponowania na poziom województwa śląskiego założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie delimitacji przestrzennej.

W ramach „obszarów konkurencyjnościowych" zostały wyznaczone ośrodki wzrostu (wojewódzki, subregionalne oraz lokalne centra rozwoju). Wyznaczenie tych obszarów jest istotne z punktu widzenia realizacji celu 1. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów".

W ramach „obszarów spójnościowych" została podjęta próba wydzielenia:

  1. obszarów wzmacniania spójności, czyli obszarów o najniższym społeczno-gospodarczym poziomie rozwoju,
  2. obszarów tracących swoje funkcje, czyli wymagających szybkich działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych,
  3. obszarów problemowych w ujęciu tematycznym,
  4. obszarów o niskiej dostępności transportowej,
  5. terenów przygranicznych wymagających wsparcia w ramach polityki transgranicznej.

Wyznaczenie tych obszarów jest istotne z punktu widzenia realizacji celu 2. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych".

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

2012-12-17

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185