Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Rola i skład

Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r., Zarząd Województwa Śląskiego powołał Regionalne Forum Terytorialne Województwa Śląskiego (RFT), będące strategicznym instrumentem wsparcia polityki rozwoju. Głównym celem RFT jest stymulowanie strategicznej dyskusji dotyczącej celów, kierunków i efektów polityki regionalnej w województwie, a także ich ocena z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych regionu. Ustalając skład Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego, Zarząd kierował się zasadą partnerstwa, dlatego w skład RFT wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni oraz eksperci zewnętrzni w zależności od tematyki spotkań.

Skład Członków Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego

I. Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego:

1.    Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego - Przewodniczący Regionalnego Forum Terytorialnego

2.    Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

3.    Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

4.    Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

5.    Kazimierz Karolczak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

6.    Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

7.    Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich

8.    Jarosław Wesołowski - Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

9.    Jerzy Solecki - Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10.  Bożena Borowiec - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

11.  Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

12.  Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice

13.  Aleksandra Podsiadlik - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

14.  Mirosław Soborak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowa

15.  Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik

16.  Anna Grygierek - Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

17.  Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

18.  Wojciech Skrzypek - Dyrektor Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

 

II. Przedstawiciele Partnerów Gospodarczych:

19.  Eugeniusz Budniok - Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club

20.  Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

21.  Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK Gliwice" Sp. z o.o.

22.  Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

23.  Marcin Kozak - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

24.  Jan Klimek - Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

25.  Piotr Wojaczek - Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

III. Przedstawiciele Partnerów Społecznych:

26.  Maciej Borsa - Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach

27.  Agnieszka Sikorska - Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

28.  Anna Kruczek - Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

29.  Jacek Bożek - Prezes Klubu Gaja

30.  Krzysztof Stefanek - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego

31.  Henryk Moskwa - Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego

32.  Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność"

 

IV. Przedstawiciele Instytucji Naukowych, Badawczych i Rozwojowych:

33.  Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

34.  Kinga Okrzesik-Faruga – Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

35.  Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ds. programów rozwojowych i innowacji

36.  Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej

37.  Maciej Mrowiec – Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

38.  Jarosław Janicki – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

39.  Antoni Cygan - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

40.  Aurelia Hetmańska - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

 


Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185