Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Aktualności

Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – II warsztaty eksperckie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniach 23-24 maja 2016 r. zorganizował kolejne warsztaty dotyczące opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim w Piasku k. Pszczyny. Zaproszeni eksperci reprezentowali różnorodne środowiska, których cechą wspólną była działalność i zainteresowanie w branży turystycznej. Wśród osób zaproszonych znaleźli się przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, instytucji organizujących komunikację publiczną, przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych reprezentantów branży turystycznej.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem sytuacji sektora turystyki w województwie śląskim. Po przywitaniu gości przez zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, panią Stefanię Koczar-Sikorę oraz wystąpieniu burmistrza Pszczyny, pana Dariusza Skrobola, wystąpiła pani Joanna Miśka (Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) prezentując wstępne wyniki warsztatów subregionalnych oraz pani Agnieszka Sikorska (dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej) prezentując wyniki raportu „Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2015 roku". Następnie rozpoczęły się właściwe prace warsztatowe.

W ciągu dwóch dni moderowanych zajęć warsztatowych w podgrupach, zaproszeni eksperci określili wyróżniki i główne cechy wizji rozwoju turystyki w województwie śląskim, najważniejsze cele Programu oraz charakterystykę pięciu potencjalnych przedsięwzięć turystycznych.

 

2016-06-01
autor: WD

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185