Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Aktualności

Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego. RFT jest ciałem opiniodawczo – konsultacyjnym, kształtującym i stymulującym strategiczne myślenie o rozwoju na poziomie województwa poprzez inicjowanie dyskusji m.in. na temat kierunków i form realizacji polityki regionalnej w województwie śląskim. W skład Regionalnego Forum Regionalnego wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, partnerów gospodarczych i społecznych oraz instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych. W związku z tym, że jednym z zadań RFT jest opiniowanie wyników prac badawczych prowadzonych na poziomie regionu, na posiedzeniu przedstawiono wyniki badań projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” oraz zaprezentowano koncepcję zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

 

2015-07-02

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185