Raporty i analizy

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.

Demografia


Polityka społeczna

Wszystkie badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach

https://rops-katowice.pl/pliki-do-pobrania/


Rynek pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887830-monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych

Wszystkie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887818-analizy-i-badania


Kultura i turystyka

Badania Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/woj.html

Badania Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach

http://www.silesia-sot.pl/kategoria/badania-turystyczne


Transport
ARCHIWUM

Środowisko

Przestrzeń

Budownictwo

Odnawialne źródła energii

  Trendy rozwojowe

  Społeczeństwo

  Rynek pracy

  Przedsiębiorczość

  Transport

   Wskaźniki